Bảng phân tích thành phần lý hóa (MSDS)

MSDS là tên viết tắt tiếng Anh của từ “Material Safety Data Sheet”, tên gọi tiếng Việt là “Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất”. Đây là một dạng văn bản chứa các dữ liệu liên quan đến các thuộc tính của một hóa chất cụ thể nào đó. Nó được đưa ra để cho … Đọc tiếpBảng phân tích thành phần lý hóa (MSDS)

Bản quyền thuộc về H5S.vn | Thiết kế bởi mR Hieu

Hỗ trợ trực tuyến