H5S hướng dẫn tính trọng lượng tính phí

Để khách hàng không phải chịu thiệt thòi về phí dịch vụ thì H5S sẽ hướng dẫn tính trọng lượng tính phí cho đơn hàng của mình.
Trong lượng thực của một gói hàng là giá trị đọc được trên bàn cân khi hàng được đưa lên cân.
Khách hàng trước khi gửi hàng cần xaca1 định trọng lượng thực để có thể làm tròn nửa kilogam tiếp theo.
Trọng lượng khối của hàng sẽ nói lên được tỷ trọng gói hàng. Cụ thể hơn chính là khoảng không gian của gói hàng có trên trọng lượng thực của nó.
Để do kích thước khối của gói hàng thì sẽ lấy đơn vị cm. Lấy chiều cao nhân chiều dài và chiều rộng. Con số sẽ được làm tròn tới cm gần nhất và tổng số sẽ là kích thước gói hàng.
Trọng lượng khối của gói hàng nói lên tỷ trọng gói hàng. Tức là khoảng không gian gói hàng chiếm hữu so với trọng lượng thực của nó.

CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ H5S chúng tôi nhận gửi hàng ở nhiều nước Châu Á như: Gửi hàng đi Nhật Bản – Hàn Quốc – Trung Quốc… khách hàng hãy đến với H5S đáp ứng đủ đúng với nhu cầu bạn mong muốn.

ho so du hoc my

Đối với kích thước khối của gói hàng sẽ được tính bằng cm. Bạn lấy chiều cao nhân chiều dài và chiều rộng. Số đo sẽ được làm tròn tới cm gần nhất nó sẽ là tổng kích thước gói hàng.
Muốn xác định trọng lượng khối của gói hàng thì chỉ cần chia kích thước khối gói hàng cho 5000. Sau đó làm tròn tới nửa kg tiếp theo.
Trọng lượng trả phí và trọng lượng tính phí:
Đến với dịch vụ của H5S thì khi tính cước giữa trọng lượng thực và trọng lượng khối của gói hàng cái nào lớn hơn sẽ được ghi vào chi phí.
Nguyên tắc làm tròn:
Nếu gói hàng có trọng lượng thực dưới 20 kg thì làm tròn mỗi bước là 0,5kg. Gói hàng có trọng lượng từ 20kg trở nên thì mỗi bước làm tròn lên 1kg.

Rate this post
Tag: